SPIS NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY PANKI

NR POKOJU

DZIAŁ

NAZWISKA

TEL. WEW.

15

Sekretariat

Doruchowska Dorota

Dłubała Iwona

21

15a

Wójt

Bujak Urszula

22

15b

Sekretarz

23

15

FAX

24

11

Budownictwo
Planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska

Działalność gospodarcza

Wydmuch Jolanta

Danuta Włodarska

25

12

Ewidencja ludności

Wystalski Włodzimierz

26

19

Radca prawny

Marek Witecki

16

Zamówienia publiczne

Inwestycje

Sylwia Bielecka

Krysik Paulina

Chrostowska Katarzyna

30

14

Gospodarka gruntami

Antczak Aneta

27

18

Urząd Stanu Cywilnego

Kubat Krystyna

28

8

Gospodarka komunalna

Wodociągi

Mazur Aneta
Olga Korzonek-Czarnecka
Kiepura Jerzy

35

6

Świadczenia rodzinne i

fundusze alimentacyjne

Wróbel Patrycja

Kubat Anna

32

5

GOPS

Kuliberda Teresa

31

6a

Księgowa GOPS

Hejno Anna

33

4

Kierownik GOPS

Tomczyk Magdalena

43

7

Podatki

Krzemińska Anastazja

Paruzel Agnieszka

34

9

Skarbnik

Balas Agnieszka

36

10

Księgowość Urzędu Gminy

Mika Urszula

Paciepnik Małgorzata

Wręczycka Barbara

37

1

ODR, PZU, WARTA

Leszczyńska, Kasprzak, Nicer

39

3

Sala narad

-

40

17

Obsługa rady

Mika Małgorzata

42

-

Biblioteka

Balas Anna

Mazur Joanna

29

2

Informatyk

Grzegorz Nabiałczyk

38