Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2018 roku

Informacja o realizacji zadania publicznego

Załączniki
Załącznik   349.468 KB

INFORMACJA

W związku z trwającymi robotami budowlanymi w ramach realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Praszczyki, Kałmuki i Pacanów oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacanów” zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi od Pacanowa do Kuźnicy Starej.

Termin zamknięcia drogi: od dnia 12.10.2017 do dnia 12.10.2017

Inwestor Zadania:
Gmina Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

Wykonawca zadania:

KONSORCJUM FIRM:

Lider konsorcjum:
P.U.H.P „INST-GAZ” M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna z siedzibą w Jaskrowie (42-244 Mstów) ul. Częstochowska 213, nr NIP 573-00-05-260

Partner konsorcjum:
HYDROMEX PLUS Sp. z o.o. Sp. k. siedzibą w Częstochowie (42-200), ul. Dobrzyńska 151/153, nr NIP 573-24-23-458

obrazek

Konsultacje społeczne projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Panki, etap V - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul. Ogrodowa, ul. Powstańców Śląskich 2 i budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz wodociągu przy ul. Wspólnej."

Załączniki
Załącznik   15.444 KB
Załącznik   351.083 KB

Informacja Afrykański Pomór Świń

Załączniki
Załącznik   875.551 KB

KOMUNIKAT PSZOK

Bezpłatny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i odpadów zielonych z siedzibą w Pankach ul. Łąkowa 8 (Oczyszczalnia Ścieków) czynny:

wtorek i czwartek w godz. 8:00-12:00 - w drugą sobotę każdego miesiąca w godz. 9:00-13:00

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej w sprawie grypy ptaków

Załączniki
Załącznik   4.269 MB
Załącznik   233.664 KB

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłoszonego Zarządzeniem Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanych do realizacji w 2017 r.

Załączniki
Załącznik   204.672 KB

Uchwała Nr 23.178.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

obrazek

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w 2017 r.

Załączniki
Załącznik   162.756 KB

Harmonogram dyżurów specjalisty ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Załączniki
Załącznik   205.406 KB

Plan postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2017

Rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kłobuckiego

Załączniki
Załącznik   1.302 MB

Ostrzeżenie meteorologiczne