Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie

Załączniki
Załącznik   240.719 KB

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Załączniki
Załącznik   59.500 KB

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   1.004 MB

Telefon do kontaktu z Gminną Komisją Wyborczą w Pankach

Załączniki
Załącznik   98.055 KB

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach

Załączniki
Załącznik   141.563 KB

Informacja Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   208.947 KB

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dn. 16 Października 2018r.

Załączniki
Informacja GKW w Pankach   368.903 KB

Ogłoszenie o Obwodowych Komisjach Wyborczych

Wybory samorządowe 2018r.

Załączniki
Wybory 2018   237.986 KB

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z 16 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   180.800 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   140.307 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   260.151 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   339.241 KB

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   1.597 MB

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach

Załączniki
Załącznik   136.698 KB

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 24 września 2018 roku o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Załączniki
Załącznik   503.681 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 18 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Załączniki
Załącznik   877.596 KB

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dnia 18 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   300.130 KB

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki
Załącznik   209.466 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   341.529 KB

Urzędnik wyborczy

Na podstawie art. 191c §3 Kodeksu Wyborczego podaje się do publicznej wiadomości informację, że funkcję urzędnika wyborczego na terenie gminy przez okres 6 lat Panki pełni Pani Anna Kała.