Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach z dnia 18 września 2018 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   300.130 KB

Informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Załączniki
Załącznik   209.466 KB

Obwieszczenie Wójta Gminy Panki z dnia 24 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Pankach w wyborach do Rady Gminy Panki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Załączniki
Załącznik   341.529 KB

Urzędnik wyborczy

Na podstawie art. 191c §3 Kodeksu Wyborczego podaje się do publicznej wiadomości informację, że funkcję urzędnika wyborczego na terenie gminy przez okres 6 lat Panki pełni Pani Anna Kała.