Urzędnik wyborczy

Na podstawie art. 191c §3 Kodeksu Wyborczego podaje się do publicznej wiadomości informację, że funkcję urzędnika wyborczego na terenie gminy przez okres 6 lat Panki pełni Pani Anna Kała.