Zmiana miejsca spotkania z Posłem Mariuszem Trepką.

Załączniki
Załącznik   1.341 MB

Spotkanie z Posłem Panem Mariuszem Trepką.

Załączniki
Załącznik   1.341 MB

Ankieta dla mieszkańców w sprawie potrzeb przewozowych.

Załączniki
Załącznik   335.177 KB

Wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych

Załączniki
Załącznik   516.545 KB

Komunikat ARiMR dotyczący dopłat bezpośrednich do upraw

Załączniki
Załącznik   568.102 KB

Prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej gazyfikacji Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   1.016 MB

Zarządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Panki w dniu 2 maja 2019 r.

Załączniki
Załącznik   194.926 KB

KOMUNIKAT

obrazek

Postanowienie nr DCZ-532-3/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II

Załączniki
Załącznik   480.367 KB

Komunikat KRUS

obrazek
Załączniki
Załącznik   156.000 KB

Informacja na temat szczepienia lisów

obrazek
Załączniki
Załącznik   218.646 KB
Załącznik   235.228 KB

Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym

Załączniki
PLAKAT   523.521 KB

XVII Ogólnokrajowy Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

KRUS
Załączniki
Komunikat KRUS   153.500 KB

Zarządzenie Wójta Gminy Panki Nr 0050.26.2019 z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki przeznaczonej do użyczenia.

Załączniki
Załącznik   1.614 MB

Kampania " Polska Przyjazna Osobom Starszym"

Załączniki
Załącznik   216.192 KB

Ogłoszenie Wójt Gminy Panki podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki w roku 2019.

Załączniki
Załącznik   256.963 KB

Program na ferie MOK Kłobuck

Załączniki
Załącznik   1.508 MB
Załącznik   564.036 KB

Azbest

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 29.03.2019r.

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 30.01.2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   98.346 KB

Zielone Czeki 2019

Załączniki
Załącznik   1.640 MB

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019

Załączniki
Załącznik   275.193 KB

Godziny pracy Urzędu Gminy Panki

GODZINY PRACY

URZĘDU GMINY W PANKACH

Poniedziałek 9:30 – 17:30

Wtorek 7:30 – 15:30

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 17:30

Piątek 7:30 – 13:30

Ostrzeżenia meteorologiczne

Załączniki
Załącznik   95.339 KB
Załącznik   61.048 KB

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Panki w sezonie zimowym 2018/2019

Załączniki
Załącznik   7.418 MB

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2019 roku