Kampania " Polska Przyjazna Osobom Starszym"

Załączniki
Załącznik   216.192 KB

Ogłoszenie Wójt Gminy Panki podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechnienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Panki w roku 2019.

Załączniki
Załącznik   256.963 KB

Program na ferie MOK Kłobuck

Załączniki
Załącznik   1.508 MB
Załącznik   564.036 KB

Azbest

Kompletne wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do 29.03.2019r.

Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 30.01.2019r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki
Załącznik   98.346 KB

Zielone Czeki 2019

Załączniki
Załącznik   1.640 MB

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych w roku 2019

Załączniki
Załącznik   275.193 KB

Godziny pracy Urzędu Gminy Panki

GODZINY PRACY

URZĘDU GMINY W PANKACH

Poniedziałek 9:30 – 17:30

Wtorek 7:30 – 15:30

Środa 7:30 – 15:30

Czwartek 7:30 – 17:30

Piątek 7:30 – 13:30

Ostrzeżenia meteorologiczne

Załączniki
Załącznik   88.166 KB

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.82.2018 Wójta Gminy Panki z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Panki w sezonie zimowym 2018/2019

Załączniki
Załącznik   7.418 MB

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Panki z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu planowanego do realizacji w 2019 roku