główna zawartość
artykuł nr 21

Premia na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania

Załączniki:
Załącznik 381 KB
artykuł nr 22

500+ UKRAIŃCY/UCHODŹCY

https://gopspanki.bip.gov.pl/uchodzcy-z-ukrainy/informacja-dotyczaca-prob-wykorzystania-uchodzcow-z-ukrainy.html

 

Od 26 marca obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennym, będą mogli składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+.

Dlatego w dniach 26-27 marca 2022 r. w godzinach 9: 00 -15: 00 placówki Oddziału ZUS w Częstochowie będą otwarte dla obywateli Ukrainy.

Adresy placówek Oddziału ZUS w Częstochowie

 

· Oddział ZUS w Częstochowie - ul. Dąbrowskiego 43/45

· Inspektorat ZUS w Kłobucku - ul. Targowa 3 a

· Inspektorat ZUS w Lublińcu - ul. Oleska 26

· Inspektorat ZUS w Myszkowie - ul. Sikorskiego 57

· Biuro Terenowe ZUS w Koniecpolu - ul. Rynek 1

 

Ważne! Wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

- polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

- adres mailowy osoby,

- polski numer telefonu,

- numer rachunku bankowego w Polsce.

Aby złożyć wniosek nie jest konieczna wizyta w ZUS

Można samodzielnie:

- założyć i potwierdzić profil PUE ZUS (za pomocą profilu zaufanego);

Ważne! Przy zakładaniu profilu nie używać, jako loginu czy hasła imienia i nazwiska czy daty urodzenia.

- złożyć wniosek o 500+ przez PUE ZUS

artykuł nr 23

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźców wojennych z Ukrainy

https://gopspanki.bip.gov.pl/pomoc-ukrainie/551638_pomoc-ukrainie.html

 

Od 18 marca obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

 

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

 

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można składać w MOPS w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17, od dnia 18.03.2022 roku.

 

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

 

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM.
W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie.
Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) płeć;
5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) adres pobytu;
9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;
10) numer PESEL

 

Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

artykuł nr 24

W kwietniu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne tzw. „trzynastą emeryturę”

Szczegółowa informacja w załączeniu

Załączniki:
Załącznik 185 KB
artykuł nr 25

Informacja prasowa - 150 tys. zł. premii dla młodych rolników: 31 marca rozpoczyna się kolejny nabór wniosków

Załączniki:
Załącznik 424 KB