główna zawartość
artykuł nr 26

Informacja w sprawie przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Załączniki:
Załącznik 162 KB
artykuł nr 27

Informacja dla mieszkańców Gminy Panki


artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki:
Załącznik 926 KB
artykuł nr 29

Dodatek osłonowy

https://gopspanki.bip.gov.pl/dodatek-oslonowy/dodatek-oslonowy.html

artykuł nr 30

Informacja o systemie zastrzegania dokumentów zagubionych

Załączniki:
Załącznik 922 KB