główna zawartość
artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 0050.12.2022 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Panki

Załączniki:
Załącznik 926 KB
artykuł nr 32

Dodatek osłonowy

https://gopspanki.bip.gov.pl/dodatek-oslonowy/dodatek-oslonowy.html

artykuł nr 33

Informacja o systemie zastrzegania dokumentów zagubionych

Załączniki:
Załącznik 922 KB
artykuł nr 34

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik MB
artykuł nr 35

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik 979 KB