Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Załącznik   429.277 KB
Załącznik   14.636 MB
Załącznik   13.373 MB

UCHWAŁA NR 6.41.2015 RADY GMINY PANKI z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Panki

Załączniki
Załącznik   35.000 KB