Skład Komisji Budżetu i Finansów

Cezary Duda - Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Andrzej Blukacz - członek

Katarzyna Gierak - członek

Włodzimierz Miłkowski - członek

Damian Wieczorek - członek