Skład Komisji Budżetu i Finansów

Stępień Lidia - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Izydroczyk Tadeusz - członek

Skwara Bożena - członek

Olczyk Ryszard - członek

Nicer Tadeusz - członek