UCHWAŁA Nr XXV/177/06 RADY GMINY PANKI z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie na rok 2006.

Załączniki
Załącznik   145.000 KB

UCHWAŁA NR XXV/176/06 RADY GMINY PANKI z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji.

Załączniki
Załącznik   22.000 KB

UCHWAŁA NR XXV/175/06 RADY GMINY PANKI z dnia 31marca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Załączniki
Załącznik   47.000 KB

UCHWAŁA NR XXV/174/06 RADY GMINY PANKI z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

Załączniki
Załącznik   21.000 KB