główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała NR XXVI/179/06 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia woli wspierania inicjatywy przywrócenia Województwa Częstochowskiego lub utworzenia nowego województwa pod roboczą nazwą Województwo Jurajskie.

Załączniki:
Załącznik 23 KB
artykuł nr 2

Uchwała NR XXVI/178/06 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

Załączniki:
Załącznik 22 KB