Uchwała Nr XXVII/183/2006 Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   159.500 KB

Uchwała NR XXVII/182/06 Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Załączniki
Załącznik   43.000 KB

Uchwała NR XXVII/181/06 Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na przebudowę dróg gminnych w Pankach.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

Uchwała NR XXVII/180/06 Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Załączniki
Załącznik   36.500 KB
Załącznik   47.500 KB