UCHWAŁA NR II/8/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. opłaty targowej na rok 2007, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej.

Załączniki
Załącznik   37.500 KB

UCHWAŁA NR II/7/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006

Załączniki
Załącznik   45.000 KB

UCHWAŁA NR II/12/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy SP ZOZ w Kłobucku

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR II/11/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2007

Załączniki
Załącznik   78.500 KB

UCHWAŁA Nr II/10/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2007

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

Uchwała Nr II/9/2006 RADY GMINY PANKI z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2007

Załączniki
Załącznik   23.500 KB