UCHWAŁA NR IV/23/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr III/13/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007.

Załączniki
Załącznik   22.500 KB

UCHWAŁA NR IV/22/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej

Załączniki
Załącznik   22.000 KB

UCHWAŁA NR IV/21/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymina 2007 rok.

Załączniki
Załącznik   47.500 KB

UCHWAŁA NR IV/20/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007.

Załączniki
Załącznik   123.000 KB

UCHWAŁA Nr IV/19/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemówalkoholowych na rok 2007.

Załączniki
Załącznik   207.500 KB