Skład Rady Gminy Panki kadencji 2018-2023

Gierak Katarzyna Maria- Przewodnicząca Rady Gminy Panki

Mirek Ewa Urszula- I Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Panki

Brzęczek Krzysztof Andrzej - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki

Banasiak Grzegorz- Radny Gmina Panki

Blukacz Andrzej Adam- Radny Gmina Panki

Burzyk Fryderyk Józef- Radny Gmina Panki

Duda Cezary Paweł- Radny Gmina Panki

Furmanek Maciej Bartłomiej- Radny Gmina Panki

Gmyrek-Wąsińska Agnieszka Iwona- Radna Gmina Panki

Korzonek Monika Jadwiga- Radna Gmina Panki

Miłkowski Włodzimierz Witold- Radny Gmina Panki

Skwara Bożena Krystyna- Radna Gmina Panki

Sroka Krzysztof Tomasz- Radny Gmina Panki

Wieczorek Damian Władysław- Radny Gmina Panki

Żerdziński Daniel- Radny Gmina Panki

Skład Rady Gminy Panki kadencji 2014-2018

Bujak Urszula - Przewodnicząca Rady Gminy Panki

Olczyk Ryszard - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki

Nicer Tadeusz - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki

Sówka Renata - Radna Gminy Panki

Agnieszka Duda - Radna Gminy Panki

Antończak Krzysztof - Radny Gminy Panki

Stępień Lidia - Radna Gminy Panki

Mirek Ewa - Radna Gminy Panki

Szymański Tomasz - Radny Gminy Panki

Pilarz Tomasz - Radny Gminy Panki

Blukacz Andrzej - Radny Gminy Panki

Skwara Bożena - Radna Gminy Panki

Brzęczek Krzysztof - Radny Gminy Panki

Izydorczyk Tadeusz - Radny Gminy Panki

Wójcik Lech - Radny Gminy Panki

Skład Rady Gminy Panki kadencji 2010 - 2014

Mirek Dominik - Przewodniczący Rady Gminy Panki

Matusak Elżbieta - I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki

Bujak Urszula - II Wiceprzewodniczący Rady Gminy Panki

Sówka Renata - Radna Gminy Panki

Mrozek Piotr - Radny Gminy Panki

Kupczyk Sławomir - Radny Gminy Panki

Antończak Krzysztof - Radny Gminy Panki

Furmanek Maciej - Radny Gminy Panki

Pilarz Tomasz - Radny Gminy Panki

Hyra Grzegorz - Radny Gminy Panki

Olczyk Ryszard - Radny Gminy Panki

Mann Stanisław - Radny Gminy Panki

Tomczyk Henryk - Radny Gminy Panki

Izydorczyk Tadeusz - Radny Gminy Panki

Wójcik Lech - Radny Gminy Panki