UCHWAŁA NR VI/33/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki miejscowości Praszczyki, Kałmuki.

Załączniki
Załącznik   157.500 KB

UCHWAŁA NR VI/32/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki miejscowości Konieczki.

Załączniki
Załącznik   184.500 KB

UCHWAŁA NR VI/31/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki miejscowości Janiki i Aleksandrów.

Załączniki
Załącznik   205.000 KB

Uchwała Nr VI/30/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki miejscowości Zwierzyniec III, Ślusarze.

Załączniki
Załącznik   186.500 KB

UCHWAŁA NR VI/38/2007 RADY GMNY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach”.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR VI/37/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Załączniki
Załącznik   32.000 KB
Załącznik   39.000 KB
Załącznik   36.000 KB

Uchwała NR VI/36/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006 i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tego tytułu.

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

Uchwała NR VI/35/2007 RADY GMINY PANKI z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Załączniki
Załącznik   84.000 KB

Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   111.500 KB