UCHWAŁA NR VIII/50/07 RADY GMNY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach”.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR VIII/49/07 RADY GMINY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007

Załączniki
Załącznik   54.500 KB

UCHWAŁA NR VIII/48/07 RADY GMINY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   25.000 KB

UCHWAŁA NR VIII/47/07 RADY GMINY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   25.000 KB

UCHWAŁA NR VIII/46/07 RADY GMINY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/2006 z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród, nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki w 2007 roku.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR VIII/45/07 RADY GMINY PANKI z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników

Załączniki
Załącznik   25.000 KB