Uchwała NR XII/73/07 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

Uchwała NR XII/72/07 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnego oraz zwrotu kosztów podróży

Załączniki
Załącznik   31.500 KB

Uchwała NR XII/71/07 RADY GMINY PANKI z dnia 29 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Załączniki
Załącznik   26.500 KB