UCHWAŁA NR XVIII/117/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wręczyła Wielka

Załączniki
Załącznik   64.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/116/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   64.000 KB

UCHWAŁA NR XVIII/115/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   65.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/114/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów szkolnych

Załączniki
Załącznik   33.000 KB

UCHWAŁA NR XVIII/113/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zaopiniowania projektu aglomeracji Panki

Załączniki
Załącznik   64.500 KB
Załącznik   47.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/112/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w Pankach

Załączniki
Załącznik   66.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/111/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpień 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Załączniki
Załącznik   244.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/110/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Panki miejsc sprzedaży oraz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Załączniki
Załącznik   66.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/109/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

Załączniki
Załącznik   64.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/108/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   66.000 KB

UCHWAŁA NR XVIII/107/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   64.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/106/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpień 2008 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu

Załączniki
Załącznik   49.500 KB

UCHWAŁA NR XVIII/105/08 RADY GMINY PANKI z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

Załączniki
Załącznik   66.000 KB