UCHWAŁA NR XXI/155/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych

Załączniki
Załącznik   0.000 B

UCHWAŁA NR XXI/154/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Blachowni

Załączniki
Załącznik   0.000 B

UCHWAŁA NR XXI/153/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XXI/152/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń i nagród nauczycielom w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Panki .

Załączniki
Załącznik   71.500 KB

UCHWAŁA NR XXI/151/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie dopłaty w okresie od 01.04.2009 do 31.03.2010 r. do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XXI/150/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01.04.2009 roku do dnia 31.03.2010 roku.

UCHWAŁA NR XXI/149/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Załączniki
Załącznik   44.000 B

UCHWAŁA NR XXI/148/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie uchylenia uchwał

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XXI/147/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie uchylania uchwał

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR XXI/146/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Panki do Związku Międzygminnego Panki ? Przystajń ds. Ochrony Wód nieruchomości gruntowej

Załączniki
Załącznik   29.500 B

UCHWAŁA NR XXI/145/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XXI/144/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok

UCHWAŁA NR XXI/143/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR XXI/142/09 RADY GMINY PANKI z dnia 23 luty 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki
Załącznik   65.500 KB