UCHWAŁA NR XXIII/166/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 kwiecień 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIII/167/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR XXIII/165/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2008

Załączniki
Załącznik   29.000 KB

UCHWAŁA NR XXIII/164/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2008

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR XXIII/163/09 RADY GMINY PANKI z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Panki za rok 2008.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB