UCHWAŁA NR XXVI/187/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.

Załączniki
Załącznik   25.500 KB

UCHWAŁA NR XXVI/186/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

UCHWAŁA NR XXVI/185/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski? oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Załączniki
Załącznik   24.500 KB

UCHWAŁA NR XXVI/184/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Załączniki
Załącznik   24.500 KB

UCHWAŁA NR XXVI/183/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska , nr 1-64?.

Załączniki
Załącznik   25.000 KB

UCHWAŁA NR XXVI/182/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 wrzesień 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki
Załącznik   227.500 KB