główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR XXVI/187/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Panki.

Załączniki:
Załącznik 26 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XXVI/186/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XXVI/185/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu ?Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski? oraz podpisania umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Załączniki:
Załącznik 25 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XXVI/184/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Załączniki:
Załącznik 25 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XXVI/183/09 RADY GMINY PANKI z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska , nr 1-64?.

Załączniki:
Załącznik 25 KB