UCHWAŁA NR XXVIII/198/09 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudzień 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki
Załącznik   276.500 KB

UCHWAŁA NR XXVII/188/09 RADY GMINY PANKI z dnia 09 listopad 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Załączniki
Załącznik   156.000 KB

UCHWAŁA NR XXVII/197/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

UCHWAŁA NR XXVII/196/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach

Załączniki
Załącznik   60.516 KB

UCHWAŁA NR XXVII/195/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Panki

Załączniki
Załącznik   52.554 KB

UCHWAŁA NR XXVII/194/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznanych pod warunkiem zwrotu całości lub części świadczenia.

Załączniki
Załącznik   64.305 KB

UCHWAŁA NR XXVII/193/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Załączniki
Załącznik   1.461 MB

UCHWAŁA NR XXVII/192/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2010.

Załączniki
Załącznik   4.860 MB

UCHWAŁA NR XXVII /191/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. opłaty targowej, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej na rok 2010.

Załączniki
Załącznik   58.250 KB

UCHWAŁA NR XXVII/190/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r.w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2010

Załączniki
Załącznik   49.348 KB

UCHWAŁA NR XXVII/189/09 RADY GMINY PANKI z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego na rok 2010

Załączniki
Załącznik   51.433 KB