UCHWAŁA NR XXIX/224/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki
Załącznik   26.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/223/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/222/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki
Załącznik   26.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/221/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/220/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marzec 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki
Załącznik   338.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/219/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Załączniki
Załącznik   95.000 KB

UCHWAŁA Nr XXIX/218/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

Załączniki
Załącznik   188.500 KB

UCHWAŁA NR XXIX/217/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wydania opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej 47-51.

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR XXIX/216/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR XXIX/215/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/214/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR XXIX/213/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka i Pacanów.

Załączniki
Załącznik   131.000 KB
załącznika graficzny do Uchwały Nr XXIX/213/10   254.191 KB

UCHWAŁA NR XXIX/212/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki.

Załączniki
Załącznik   131.000 KB
załącznik graficzny do Uchwały XXIX/212/10   207.694 KB

UCHWAŁA NR XXIX/211/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary.

Załączniki
Załącznik   51.000 KB
Załącznik graficzny do Uchwały Nr XXIX/211/10   235.391 KB

UCHWAŁA NR XXIX/210/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie dopłaty w 2010 roku do jednej taryfowej grupy odbiorców usług.

Załączniki
Załącznik   26.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/209/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 01.04.2010 r do dnia 31.03.2011 r.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/209/10   44.500 KB

UCHWAŁA NR XXIX/208/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w Gminie Panki

Załączniki
Załącznik   32.000 KB

UCHWAŁA NR XXIX/207/10 RADY GMINY PANKI z dnia 19 marzec 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Pankach Nr XXVIII/199/09 z dn. 28 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na rok 2010

Załączniki
Załącznik   93.500 KB