UCHWAŁA NR I/7/2010 RADY GMINY PANKI z dnia 01 grudzień 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Załączniki
Załącznik   313.000 KB

UCHWAŁA NR I/6/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu i Finansów.

Załączniki
Załącznik   30.500 KB

UCHWAŁA NR I/5/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR I/4/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY GMINY.

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR I/3/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY.

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR I/2/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY GMINY PANKI z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia regulaminu glosowania wyboru radnego na przewodniczącego, I wiceprzewodniczącego oraz II wiceprzewodniczącego Rady Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   28.500 KB
Załącznik   15.390 KB
Załącznik   17.093 KB