UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2011-2026

UCHWAŁA Nr IV/22/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011r.w sprawie budżetu na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Załączniki
Załącznik   68.500 KB

UCHWAŁA NR IV/26/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/118/08 Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Zielony Wierzchołek Śląska?

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR IV/24/11 RADY GMINY PANKI z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach

Załączniki
Załącznik   28.000 KB