UCHWAŁA NR III/21/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR III/20/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie przedstawiciela Gminy Panki do Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR III/19/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.

Załączniki
Załącznik   95.500 KB

UCHWAŁA Nr III/18/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

Załączniki
Załącznik   186.500 KB

UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

Załączniki
Załącznik   37.000 KB

UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/183/09 Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki preferencyjnej na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64?.

Załączniki
Załącznik   29.500 KB

UCHWAŁA NR III/15/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/242/10 Rady Gminy Panki z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. ?Budowa Sali Gimnastycznej w miejscowości Panki, przy ul. Ogrodowej?.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR III/14/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/253/10 Rady Gminy Panki z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na inwestycję pn. ?Kanalizacja sanitarna w miejscowości Panki, ul. Częstochowska nr 1-64?.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przez niepubliczne formy wychowania przedszkolnego tj. zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne prowadzone na terenie Gminy Panki przez osoby prawne i fizyczne.

Załączniki
Załącznik nr 1   29.000 KB
Załącznik nr 2   26.500 KB
Załącznik nr 3   31.000 KB
Załącznik nr 4   28.500 KB

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres 3 lat.

Załączniki
Załącznik   28.500 KB
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy   31.500 KB