główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY PANKI z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Janiki na lata 2011-2018?

Załączniki:
Załącznik 29 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR V/32/11 RADY GMINY PANKI z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr III/18/10 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2011.

Załączniki:
Załącznik 30 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY GMINY PANKI z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Załączniki:
Załącznik 29 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR V/30/11 RADY GMINY PANKI z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Gminy Panki z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2011-2026.

Załączniki:
Załącznik 29 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR V/28/11 RADY GMINY PANKI z dnia 9 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy.

Załączniki:
Załącznik 29 KB