główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR VI/41/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Panki

Załączniki:
Załącznik 52 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR VI/40/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki.

Załączniki:
Załącznik 109 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR VI/39/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze gminy Panki oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami.

Załączniki:
Załącznik 37 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Załącznik 28 KB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR VI/35/11 RADY GMINY PANKI z dnia 25 marca 2011 roku w sprawie nie uwzględnienia protestu wyborczego dotyczącego wyborów Sołtysa Sołectwa Kostrzyna Kotary z dnia 3 lutego 2011 roku.

Załączniki:
Załącznik 28 KB