Uchwała Nr 14.111.2011 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudzień 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2012-2026

Załączniki
uchwała   128.160 KB
zał. nr 2 do WPF część A   360.268 KB
zał. nr 2 do WPF część B   247.491 KB
zał. nr 1   276.606 KB
zał. nr 1   295.428 KB

Uchwała Nr 14.110.2011 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudzień 2011 r. w sprawie budżetu na rok 2012

UCHWAŁA NR 14.115.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu na pokrycie wydatków inwestycyjnych zadania pn. ?Wymiana wodociągu ul.Tysiąclecia, ul.Krótka, ul.Górnicza, w miejscowości Panki ? etap I ul. Krótka?.

Załączniki
Załącznik   24.500 KB

UCHWAŁA NR 14.114.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.

Załączniki
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii   88.500 KB
treść uchwały   28.000 KB

UCHWAŁA Nr 14.113.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.

UCHWAŁA Nr 14.112.2011 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015.

Załączniki
treść uchwały   26.000 KB
Program Przeciwdziałania Przemocy   82.000 KB