UCHWAŁA NR 16.134.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

UCHWAŁA NR 16.133.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2012

UCHWAŁA NR 16.132.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.

UCHWAŁA NR 16.129.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 23 marca 2012 roku. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki