UCHWAŁA NR 17.141.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów i logopedów.

UCHWAŁA NR 17.140.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach.

UCHWAŁA NR 17.139.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Panki

UCHWAŁA NR 17.138.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wniesienia skargi na opinię Śląskiego Kuratora Oświaty

UCHWAŁA NR 17.137.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego będącego własnością Gminy Panki.

UCHWAŁA NR 17.136.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR 17.135.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 20 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości