UCHWAŁA NR 18.156.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopłaty do trzech taryfowych grup odbiorców usług.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR 18.155.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Załączniki
Załącznik   840.267 KB

UCHWAŁA NR 18.154.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

Załączniki
Załącznik   36.000 KB

UCHWAŁA NR 18.153.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR 18.152.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załączniki
Załącznik   23.500 KB

UCHWAŁA NR 18.151.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR 18.150.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

Załączniki
Załącznik   28.000 KB

UCHWAŁA NR 18.149.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2011

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR 18.148.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2011

Załączniki
Załącznik   27.500 KB

UCHWAŁA NR 18.147.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2011.

Załączniki
Załącznik   26.500 KB

UCHWAŁA NR 18.146.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2011 rok.

Załączniki
Załącznik   27.000 KB

UCHWAŁA NR 18.143.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Panki

Załączniki
Załącznik   31.000 KB

UCHWAŁA NR 18.142.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki

Załączniki
Załącznik   450.000 KB
załącznik nr 1   309.895 KB
załącznik nr 2   25.000 KB
załącznik nr 3   31.500 KB
załacznik nr 4   25.500 KB