główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 20.175.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 17 października 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Panki.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 20.174.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 17 października 2012 roku w sprawie powołania składu osobowego oraz ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu .

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 20.173.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 17 października 2012 roku w sprawie podziału Gminy Panki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 20.170.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 17 października 2012 roku w sprawie zamiaru połączenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach z Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 20.168.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 17 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości na własność Gminy Panki.