UCHWAŁA NR 24.193.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu na rok 2013

UCHWAŁA NR 24.196.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Załączniki
Załącznik Nr 1   80.000 KB
Uchwała   27.500 KB

UCHWAŁA NR 24.195.2012 RADY GMINY PANKI z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Załączniki
Uchwała   27.000 KB
Załącznik Nr 1   162.000 KB

Uchwała Nr 24.194.2012 Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013 - 2026