Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu:

Szymański Tomasz - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Brzęczek Krzysztof - członek

Mirek Ewa - członek

Blukacz Andrzej - członek

Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

Sówka Renata - Przewodnicząca

Olczyk Ryszard

Hyra Grzegorz

Mrozek Piotr


Dostępne kategorie:
Skład osobowy