Uchwała Nr 29.229.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. " Rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w gminie Panki" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 29.228.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Uchwały Nr 29.227.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Uchwała NR 29.227.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 22.184.2012 Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Uchwała Nr 29.226.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Uchwała Nr 29.225.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok 2013

Uchwała Nr 29.224.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Cyganka i Pacanów

Uchwała Nr 29.223.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Kostrzyna i Kotary

Uchwała Nr 29.222.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 29.221.2013 Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii co do projektu planu ochrony Parku Krajobrazowego " Lasy nad Górną Liswartą"

obrazek