główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 31.241.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach

artykuł nr 2

Uchwała Nr 31.240.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pankach

artykuł nr 3

Uchwała Nr 31.239.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012

artykuł nr 4

Uchwała Nr 31.238.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania za rok 2012

artykuł nr 5

Uchwała Nr 31.237.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2012