Uchwała Nr 31.241.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pankach

Uchwała Nr 31.240.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Pankach

Uchwała Nr 31.239.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2012

Uchwała Nr 31.238.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania za rok 2012

Uchwała Nr 31.237.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2012

Uchwała Nr 31.236.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2012

Uchwała Nr 31.235.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Uchwała Nr 31.234.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Uchwała Nr 31.233.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie do trzech taryfowych grup odbiorców usług

Uchwała Nr 31.232.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 04.08.2013 roku

Uchwała Nr 31.231.2013 Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki