Uchwała Nr 32.248.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania w ramach " Projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pankach"

Uchwała Nr 32.247.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 32.246.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pod tytułem " Fantastyczny świat przedszkolaków w gminie Panki" nr projektu: WND-POKL.09.01.01-24-028/13 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Uchwała Nr 32.245.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2013-2026

Załączniki
Załącznik   490.374 KB

Uchwała Nr 32.244.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie przyjęcia od Województwa Śląskiego zadania w ramach " Projektu budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej w Pankach"

Załączniki
Załącznik   24.681 KB

Uchwała Nr 32.243.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Uchwała Nr 32.242.2013 Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013