Uchwała Nr 33.254.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, w placówkach oświatowych dla których Gmina Panki jest organem prowadzącym

Uchwała Nr 33.253.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2010 Rady Gminy Panki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad uchwałą budżetową

Uchwała Nr 33.252.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Uchwała Nr 33.250.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 33.249.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie wrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr 33.251.2013 Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013