główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2014 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 2.10.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2026 214 KB
Uchwała Nr 2.8.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2026 220 KB
Uchwała Nr 2.9.2014 z Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2015 MB
Uchwała Nr 2.14.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki 77 KB
Uchwała Nr 2.13.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Przedstawiciela Gminy Panki do rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 57 KB
Uchwała Nr 2.7.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014 MB
Uchwała Nr 2.15.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wyskokości diety dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży 161 KB
Uchwała Nr 2.11.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania zebrań wyborczych w sołectwach Gminy Panki 57 KB
Uchwała Nr 2.12.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 312 KB
Uchwała Nr 2.16.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Środowiska 59 KB
Uchwała Nr 2.17.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki 67 KB
Uchwała Nr 2.18.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 553 KB
Uchwała Nr 2.19.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 MB
artykuł nr 2

Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 26 listopada 2014 roku

artykuł nr 3

Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 roku

artykuł nr 4

Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2014 roku - Plan Odnowy Miejscowości

artykuł nr 5

Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2014 roku

Załączniki:
Uchwała NR 43.340.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 439 KB
Uchwała NR 43.355.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Załącznik do Uchwały NR 43.354.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.354.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Załącznik do Uchwały NR 43.353.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.353.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 426 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.352.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.352.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 428 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.351.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.351.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 426 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.350.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.350.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 433 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.349.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.349.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 427 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.348.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.348.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 427 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.347.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.347.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 432 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.346.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.346.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 421 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.345.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.345.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 432 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.344.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.344.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 421 KB
Załącznik do Uchwały NR 43.343.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.343.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 432 KB
Uchwała NR 43.341.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Uchwała NR 43.339.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. 439 KB
Uchwała NR 43.338.2014 Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2014 r. MB
Dostępne kategorie:
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Regulamin
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Kompetencje
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020