Uchwały Sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 8 grudnia 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 październik 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 13 październik 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.

Załączniki
Uchwała Nr 17.152.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach   90.712 KB
Uchwała Nr 17.151.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego   647.926 KB
Uchwała Nr 17.150.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   61.157 KB
Uchwała Nr 17.149.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki   60.554 KB
Uchwała Nr 17.148.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia truby udzielania i rpzliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania   460.367 KB
Uchwała Nr 17.147.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.16.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód   71.259 KB
Uchwała Nr 17.146.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego   62.516 KB
Uchwała Nr 17.144.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016   1.595 MB
Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026   1.079 MB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 7 lipca 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2016 r.

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 18 maja 2016 r.

Załączniki
Uchwała Nr 14.121.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok   56.618 KB
Uchwała Nr 14.122.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015   65.028 KB
Uchwała Nr 14.123.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2015   246.615 KB
Uchwała Nr 14.124.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS za rok 2015   318.375 KB
Uchwała Nr 14.125.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016   1.064 MB
Uchwała Nr 14.126.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026   1.184 MB
Uchwała Nr 14.127.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   68.520 KB
Uchwała Nr 14.128.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki   264.618 KB
Uchwała Nr 14.129.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki   73.606 KB
Uchwała Nr 14.130.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   76.876 KB
Uchwała Nr 14.131.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Panki na rok 2016   217.795 KB
Uchwała Nr 14.132.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki   937.712 KB
Uchwała Nr 14.133.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie wydania opinii Propozycji plan Aglomeracji Panki   68.117 KB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r.

Załączniki
Uchwała Nr 13.109.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki   705.297 KB
Uchwała Nr 13.110.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Panki na lata 2016-2022   2.549 MB
Uchwała Nr 13.111.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2016   270.640 KB
Uchwała Nr 13.112.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki   508.520 KB
Uchwała Nr 13.113.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   75.677 KB
Uchwała Nr 13.114.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016   116.401 KB
Uchwała Nr 13.115.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy pozostałych komisji Rady Gminy Panki na rok 2016   163.383 KB
Uchwała Nr 13.116.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie Uchwały Nr 10.98.2015 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie innejniepublicznej formy wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania   93.224 KB
Uchwała Nr 13.117.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016   1.302 MB
Uchwała Nr 13.118.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026   2.096 MB
Uchwała Nr 13.119.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 3.23.2015 Rady Gminy Panki z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod tytułem "Gmina Naturalnie Sloneczna"   105.051 KB
Uchwała Nr 13.120.2016 Rady Gminy Panki z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych relacji Przystajń ul. Kolejowa-Kuźnica Stara-Pacanów"   74.113 KB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 11 lutego 2016 r.

Załączniki
Załącznik   261.693 KB
Załącznik   195.669 KB
Załącznik   488.278 KB
Załącznik   549.358 KB

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 27 stycznia 2016 r.