główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 13 październik 2016 r.

artykuł nr 7

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.

Załączniki:
Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2016-2026 MB
Uchwała Nr 17.144.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 MB
Uchwała Nr 17.146.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego 63 KB
Uchwała Nr 17.147.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2.16.2014 Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Zgromadzenia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód 71 KB
Uchwała Nr 17.148.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia truby udzielania i rpzliczania dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 460 KB
Uchwała Nr 17.149.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki 61 KB
Uchwała Nr 17.150.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki 61 KB
Uchwała Nr 17.151.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Panki do Stowarzyszenia ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 648 KB
Uchwała Nr 17.152.2016 Rady Gminy Panki z dnia 20 września 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pankach 91 KB
artykuł nr 8

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 7 lipca 2016 r.

artykuł nr 9

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2016 r.

artykuł nr 10

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 18 maja 2016 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 14.133.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie wydania opinii Propozycji plan Aglomeracji Panki 68 KB
Uchwała Nr 14.132.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Panki 938 KB
Uchwała Nr 14.131.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Panki na rok 2016 218 KB
Uchwała Nr 14.130.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 77 KB
Uchwała Nr 14.129.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Panki 74 KB
Uchwała Nr 14.128.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Panki 265 KB
Uchwała Nr 14.127.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 69 KB
Uchwała Nr 14.126.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 MB
Uchwała Nr 14.125.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 MB
Uchwała Nr 14.124.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOKiS za rok 2015 318 KB
Uchwała Nr 14.123.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2015 247 KB
Uchwała Nr 14.122.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2015 65 KB
Uchwała Nr 14.121.2016 Rady Gminy Panki z dnia 18 maj 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2015 rok 57 KB