główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2017 r.

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 22 grudnia 2017 r.

artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 33.241.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2017 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Panki na lata 2018-2023 104 KB
Uchwała Nr 33.240.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-11 lat z gminy Panki" MB
Uchwała Nr 33.238.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 175 KB
Uchwała Nr 33.237.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 171 KB
Uchwała Nr 33.236.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 MB
Uchwała Nr 33.231.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2018 374 KB
Uchwała Nr 33.230.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2018 135 KB
Uchwała Nr 33.229.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 122 KB
Uchwała Nr 33.228.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień podatkowych na rok 2018 273 KB
Uchwała Nr 33.227.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 122 KB
Uchwała Nr 33.226.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 117 KB
Uchwała Nr 33.225.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Panki nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 130 KB
Uchwała Nr 33.232.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów 211 KB
Uchwała Nr 33.234.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie 160 KB
Uchwała Nr 33.233.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Pankach, w skład którego wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Pankach i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Pankach 177 KB
Uchwała Nr 33.239.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 820 KB
Uchwała Nr 33.235.2017 Rady Gminy Panki z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Konieczkach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Konieczkach 155 KB
artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 20 listopada 2017 r.

artykuł nr 5

Uchwały Sesji Rady Gminy Panki z dnia 2 października 2017 r.