Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.91.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do projektu Programu Rozwoju Subregionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 pod tytułem - Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Panki i Przystajń

Załączniki
Załącznik   69.348 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.88.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Załączniki
Załącznik   88.103 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.86.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pankach

Załączniki
Załącznik   91.306 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.87.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 rok

Załączniki
Załącznik   204.835 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.85.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych

Załączniki
Załącznik   1.145 MB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.79.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   62.171 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.84.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

Załączniki
Załącznik   59.763 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.78.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

obrazek
Załączniki
Załącznik   62.104 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.92.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Załączniki
Załącznik   78.207 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.83.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   63.060 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.77.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   64.051 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.90.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach za rok 2007

Załączniki
Załącznik   781.899 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.82.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   63.026 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.76.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   61.937 KB

Uchwała Rady Gminy Panki nr XIII.89.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach za rok 2007

Załączniki
Załącznik   786.668 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.81.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   63.358 KB

Uchwała Rady Gminy Panki Nr XIII.75.08 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Załączniki
Załącznik   60.846 KB