Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2019 r.

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 r.

Załączniki
Uchwała Nr 6.51.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Panki na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025" zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska   50.551 KB
Uchwała Nr 6.50.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2019   209.583 KB
Uchwała Nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców   81.521 KB
Uchwała Nr 6.53.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Pankach przy ul. 1 Maja 9/5, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego   101.951 KB
Uchwała Nr 6.54.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Kawkach, na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym   86.407 KB
Uchwała Nr 6.55.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości   76.616 KB
Uchwała Nr 6.56.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019   113.418 KB
Uchwała Nr 6.57.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2019   222.825 KB
Uchwała Nr 6.58.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019   1.453 MB
Uchwała Nr 6.59.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029   1.022 MB
Uchwała Nr 6.60.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki   110.799 KB

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 r.