główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 12.95.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Panki na rzecz dotychczasowego najemcy 74 KB
Uchwała Nr 12.96.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 144 KB
Uchwała Nr 12.97.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.85.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2020 74 KB
Uchwała Nr 12.98.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11.87.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2020 54 KB
Uchwała Nr 12.99.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 713 KB
Uchwała Nr 12.100.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 313 KB
Uchwała Nr 12.101.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 MB
Uchwała Nr 12.102.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030 MB
Uchwała Nr 12.103.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na rok 2020 MB
Uchwała Nr 12.104.2019 Rady Gminy Panki z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2020-2032 MB
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 11.82.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 82 KB
Uchwała Nr 11.83.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości 83 KB
Uchwała Nr 11.84.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 73 KB
Uchwała Nr 11.85.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości zwolnień podatkowych na rok 2020 131 KB
Uchwała Nr 11.86.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 55 KB
Uchwała Nr 11.87.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego na rok 2020 63 KB
Uchwała Nr 11.88.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2020 206 KB
Uchwała Nr 11.89.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Panki 416 KB
Uchwała Nr 11.90.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. 386 KB
Uchwała Nr 11.91.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 MB
Uchwała Nr 11.92.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2030 MB
Uchwała Nr 11.93.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 162 KB
Uchwała Nr 11.94.2019 Rady Gminy Panki z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli 64 KB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 14 października 2019 r.

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 sierpnia 2019 r.

artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dostępne kategorie:
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Regulamin
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Kompetencje
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020