główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 sierpnia 2019 r.

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2019 r.

artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2019 r.

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 r.

Załączniki:
Uchwała Nr 6.50.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2019 210 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.51.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Panki na lata 2018-2020 z perspektywą do roku 2025" zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska 51 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.52.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców 82 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.53.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Pankach przy ul. 1 Maja 9/5, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 102 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.54.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Kawkach, na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym 86 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.55.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 77 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.56.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019 113 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.57.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2019 223 KB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.58.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 MB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.59.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2019-2029 MB
Załącznik 10 KB
Uchwała Nr 6.60.2019 Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Panki 111 KB
Załącznik 10 KB
artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 7 lutego 2019 r.