główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 12 sierpnia 2021 roku

artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021 roku

Załączniki:
Uchwała nr 27.188.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Panki wotum zaufania 39 KB
Uchwała nr 27.189.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok 2020 42 KB
Uchwała nr 27.190.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2020 48 KB
Uchwała nr 27.191.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Panki na rok 2021 168 KB
Uchwała nr 27.192.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 222 KB
Uchwała nr 27.193.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Panki MB
Uchwała nr 27.194.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Praszczykach, na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty 114 KB
Uchwała nr 27.195.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnionej dzieciom do lat trzech zamieszkałym na terenie Gminy Panki w żłobku prowadzonym na terenie Gminy Krzepice 148 KB
Uchwała nr 27.196.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Panki oraz zwrotu kosztów podróży 149 KB
Uchwała nr 27.197.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 25.181.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Panki 79 KB
Uchwała nr 27.198.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 MB
Uchwała nr 27.199.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 MB
Uchwała nr 27.200.2021 Rady Gminy Panki z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pankach 96 KB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2021 roku

artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 roku

Załączniki:
Uchwała Nr 25.182.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Panki 56 KB
Uchwała Nr 25.181.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów sołectw Gminy Panki 114 KB
Uchwała Nr 25.180.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zasad przyznawania wysokości diet radnych Rady Gm,iny Panki oraz zwrotu kosztów podróży 145 KB
Uchwała Nr 25.179.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektorów szkół podstawowych w Konieczkach, Pankach i Aleksandrowie oraz dyrektora Przedszkola w Pankach 120 KB
Uchwała Nr 25.178.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu 61 KB
Uchwała Nr 25.177.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu przez Gminę Panki 59 KB
Uchwała Nr 25.176.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2021-2032 MB
Uchwała Nr 25.175.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 MB
Uchwała Nr 25.174.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla miejscowości Panki 348 KB
Uchwała Nr 25.173.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Aleksandrowie, gmina Panki 77 KB
Uchwała Nr 25.172.2021 Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w Praszczykach, gmina Panki 69 KB
artykuł nr 5

Uchwały Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2021 roku

Dostępne kategorie:
Przewodniczący Rady
Skład Rady
Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej
Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów
Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Regulamin
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki 2021 rok
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020
Kompetencje
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009.
Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008.
Sesje Rady Gminy Panki
Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023
Uchwały Rady Gminy - rok 2004
Uchwały Rady Gminy - rok 2005
Uchwały Rady Gminy - rok 2006
Uchwały Rady Gminy - rok 2007
Uchwały Rady Gminy - rok 2008
Uchwały Rady Gminy - rok 2009
Uchwały Rady Gminy - rok 2010
Uchwały Rady Gminy - rok 2011
Uchwały Rady Gminy - rok 2012
Uchwały Rady Gminy - rok 2013
Uchwały Rady Gminy - rok 2014
Uchwały Rady Gminy - rok 2015
Uchwały Rady Gminy - rok 2016
Uchwały Rady Gminy - rok 2017
Uchwały Rady Gminy - rok 2018
Uchwały Rady Gminy - rok 2019
Uchwały Rady Gminy - rok 2020
Uchwały Rady Gminy - rok 2021