Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania są: 1. Budynki lub ich części. 2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna. 3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym. 4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.