Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów